การตั้งแท่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

🛐 แท่นบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสนามพลังแห่งหนึ่ง ต้องตั้งอย่างมั่นคง เพื่อสะสมพลังปกป้องคุ้มครอง…

บางท่านวางในทิศทางฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว แต่ละเลยเรื่องความสมดุล ทำให้มีกำลังส่งผลไม่ได้เต็มที่ 😢

🚪 ส่วนบริเวณเหนือขอบประตู จะมีกระแสที่ไหลผ่านเป็นพลังหยาง ทำให้ไม่สงบ จึงก่อให้เกิดความวุ่นวายครับ