การตั้งจุดยึดเหนี่ยวในองศาที่ดีกับดวงชะตา

การตั้งจุดยึดเหนี่ยวในองศาที่ดีกับดวงชะตา ต้องคำนึงถึงชัยภูมิฮวงจุ้ยด้วย หากทิศดังกล่าวเป็น “มุมห้อง” จะขาดเสถียรภาพ และได้รับผลร้ายจาก “ซาชี่” ครับ

กรณีจำเป็นต้องวางตำแหน่งดังกล่าว สามารถแก้ไขโดยทำผนังเอียงรับทิศพิง (ต้องดูฤกษ์ดำเนินการ)

  • Jo@sinsae.com –