การจัดตำแหน่งของบนโต๊ะตามผังโป๊ยข่วย (การงาน)

💰 “ทำงานแล้วรุ่ง ดวงพุ่งดี๊ดี”

เป็นวิธีจัดตำแหน่งสิ่งของบนโต๊ะตามหลักโป๊ยข่วยครับ

นอกจากนี้ การวางของต่างๆ ควรจัดให้เป็นระเบียบ ไม่รกรุงรัง จะช่วยให้เสริมพลังในการทำงานให้มากยิ่งขึ้นด้วย