การจัดตำแหน่งของบนโต๊ะตามผังโป๊ยข่วย (การศึกษา)

💡 “อาวุธลับ… เสริมปัญญา”

สติปัญญามีความสำคัญมากในการตัดสินใจ ฉะนั้นมาเริ่มต้นพอกพูนความสามารถด้วยการวิธีจัดมุมแหล่งความรู้บนโต๊ะ ตามหลักโป๊ยข่วยกันครับ

สำหรับวิธีจัดโต๊ะทำงานตามผังโป๊ยข่วยครับ
https://goo.gl/CHn18d