วิเคราะห์ภาพรวมธาตุดวงจีนและนักษัตรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน)

💢 นักษัตรเดือนมะเส็ง (己/巳) ชง นักษัตรปีกุน (己/亥) จะวุ่นวายจากรอบข้างหรือเห... Read More

วิเคราะห์ภาพรวมธาตุดวงจีนและนักษัตรประจำเดือนเมษายน 2562 (ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 6 พฤษภาคม)

💢 ช่วงนี้ดิถีธาตุดินจะมีเหตุติดขัด ไม่ราบรื่น ผ่านเดือนพฤษภาคมไปแล้ว... Read More