Mind Map ธาตุปรับดวงและธาตุทั้ง 5

Mind Map ธาตุปรับดวงและธาตุทั้งห้า สำหรับผู้สนใจศึกษาวิชาโป๊ยหยี่

เป็น Guideline การหาธาตุสำคัญ (用神 – เอ่งซิ้ง) เพื่อให้ดวงชะตาดีขึ้นครับ

  • Jo@sinsae.com –