3 สาเหตุที่ทำให้ดวงตกมาก

💢 คนที่มีโทสะจริต อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่ความเครียดตลอดเวลา เมื่อเจ้ากรรมนายเวรมาก็ขาดสติมีเรื่องราวใหญ่โต 💥

☯ ดวงเดียวกัน ใช้ชีวิตในบรรยากาศฮวงจุ้ยที่ดี ฝึกเจริญสติเนื่องๆ เมื่อวิบากกรรมส่งผล ก็มีสติสมาธิมาช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ครับ ✨

✳ ไม่เชื่อเรื่องดวงแสดงว่าไม่ได้อยู่ในโลกความจริง

✳ ไม่เชื่อเรื่องเอาชนะดวงแสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องกรรม