21 ธันวา 59 เทศกาลตังโจ่ย หรือวันไหว้บัวลอย

💖 มีความโชคดี… 💖
“Happy winter solstice festival 2016”

21 ธันวา 59 เทศกาลตังโจ่ย หรือวันไหว้บัวลอย จะมีขึ้นในวันที่กลางวันสั้นที่สุดของปีครับ

ลักษณะกลมของขนมอี๋ จะสื่อความหมายถึง ความกลมเกลียวกันของคนในครอบครัว ส่วนสีแดงและชมพูสื่อถึงความโชคดี

++++++++++++++++++++++++++++

สำหรับการไหว้ด้วยขนมบัวลอย จะตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวงไหว้ในบ้านหรือนอกบ้านก็ได้ แต่ถ้ายึดตามหลักธรรมเนียมจีนโบราณ ก็จะตั้งโต๊ะนอกบ้าน โดยต้องตั้งของไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก่อน แล้วจึงมาไหว้กลางแจ้ง

เครื่องเซ่นไหว้ประกอบไปด้วยของดังนี้ครับ

1. เทียนแดง 1 คู่
2. ธูป 3 หรือ 5 ดอก
3. น้ำชา 5 ถ้วย
4. ขนมบัวลอย 4 ถ้วย
5. ผลไม้ 1 ถาด
6. เครื่องบรรณาการต่าง ๆ (ถ้ามี)