168 ฮกลกซิ่ว

❓ ทำไม “168” จึงเป็นเลขมงคล “ฮกลกซิ่ว”

💬 “ฮก ลก ซิ่ว” เป็นความหมายของ
“ประตูมงคล 3 ประการ” ในวิชาคี่มึ้งตุงกะ

โดยใช้ตำแหน่งเลขดาวเป็นตัวแทน ได้แก่

“ดาว 1” คือ #ประตูพัก
หมายถึง “ทำนุบำรุงสุขภาพ อายุยืน”

“ดาว 6” คือ #ประตูเปิด (โอกาส)
หมายถึง “ผู้นำ อำนาจ วาสนา”

“ดาว 8” คือ #ประตูเกิด
หมายถึง “ทรัพย์สิน เงินทอง มั่นคง”

ℹ หมายเหตุ คำว่า “ประตู” ในฉีเหมิน
หมายถึง “การกระทำ (Action)” ครับ

  • Jo@sinsae.com –