ไหว้พระเสริมดวงธาตุน้ำ

🙏 ท่านที่ต้องการไหว้พระเสริมดวง #ธาตุน้ำ ต้องมาที่วัดดัง ริมคลองสำโรง จ.สมุทรปราการ ครับ

🛐 #หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ปางสะดุ้งมาร หนึ่งในตำนาน “พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ลอยตามลำน้ำมาจากทางเหนือ”

ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมไปกราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววัน

🧘‍♀ ทิศส่งเสริมธาตุประจำตัว (หรือ ธาตุสำคัญน้ำ 子)

ดิถี #ธาตุดิน ไหว้ส่งเสริมโชคลาภ ให้มั่งมี มั่งคั่ง 💰

ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้เสริมอำนาจ (ชื่อเสียง, ตำแหน่ง) 🥇

ดิถี #ธาตุทอง ขอพรให้ดวงก้าวหน้า เสริมสติปัญญา 📈

ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้ทำความเคารพ ดวงอ่อนแอช่วยให้วิถีชีวิตแข็งแรง 🙇

ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้ส่งเสริมบารมี (การอุปถัมภ์) 🤝

∙ Jo@sinsae.com ∙