ไผ่ ไม้มงคลของจีน

“ไผ่ ไม้มงคลของจีน” เชื่อว่า เสียงแตกของไม้ไผ่ในกองไฟ สามารถขจัดภูตผีปีศาจได้

เมื่อถึงเทศกาลสำคัญ หรือ งานมงคลอื่นๆ จึงนิยมใช้ไม้ไผ่ทิ้งลงในกองไฟ เพื่อให้เกิดเสียงดัง…

ต่อมาเมื่อมีการผลิตดินปืน ประทัดจึงมาทำหน้าที่แทนไม้ไผ่ครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙