โหวงเฮ้ง – ไฝบนใบหู

👂 เอาเรื่องของไฝตามตำราโหงวเฮ้งมาแบ่งปันต่อครับ

เคล็ดลับ! ถ้ามีไฝเกิดขึ้นที่ใบหู มักจะมีไฝเกิดขึ้นที่บ่าไหล่ด้วย

🔥 สำหรับไฝตำแหน่งเงี้ยมึ้ง ที่ต้องระวังเคราะห์จากไฟ ให้หมั่นทำทานมากๆ จะช่วยบรรเทากรรมได้ครับ

*** ไฝในใบหู https://goo.gl/g9IU0d