โหวงเฮ้ง – เส้นรอยย่นสามเส้น

เนินชีวิตที่มี 3 เส้นเกิดขึ้นในลักษณะนี้ จะคล้ายรูปอาวุธตรีจักรครับ

รอยย่น 2 เส้นระหว่างหัวคิ้ว
https://goo.gl/FJgdN5

รอยย่น 1 เส้นระหว่างหัวคิ้ว
https://goo.gl/mTxkli