โหวงเฮ้ง – หู

👂 ลักษณะหูที่สมบูรณ์ จะมีเนื้อหนาอวบอิ่มเต็ม ไร้ตำหนิ…

ว่ากันว่าใบหูของคนโบราณสูงกว่าคนยุคปัจจุบัน เพราะเน้นด้านจิตใจมากกว่าวัตถุและการเสพสุขครับ 📲