โหวงเฮ้ง – ปากไม่มีขอบหรือหยัก

👄 ปากที่ดูลักษณะคล้ายคนทำปากจู๋ ไม่มีขอบหรือหยัก ต้องหมั่นคิดก่อนพูด ระวังการพูดจาไม่มีเบรค หรือพูดเอาสนุกปากเข้าไว้นะครับ