โหวงเฮ้ง – คิ้ว

คิ้วจะอ่านเรื่องอารมณ์และความสามัคคี…

คนที่ขนคิ้วยุ่งเหยิง ต้องระวังเรื่องอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย และความคิดไม่เป็นระบบ

หญิงจีนโบราณหากไม่มีคิ้ว จะใช้ดินสอวาดให้ได้รูปกับดวงตา เพราะถือว่าเป็นวาสนาเรื่องคู่ครองด้วยครับ

วิธีดูความกว้างระหว่างคิ้ว
https://goo.gl/6CcvLx