โหวงเฮ้ง – ขนาดปาก

👄 ขนาดของปากที่ได้มาตรฐาน วัดโดยลากเส้นตรงจากกึ่งกลางลูกตาดำขณะมองตรงลงมา จะเสมอกับมุมปากทั้งสองข้างครับ