โหวงเฮ้ง-ปากเป่าไฟ

👄 ในบรรดาอวัยวะทั้งห้าของหลักโหงวเฮ้ง ปากเป็นอวัยวะที่มีเพียงหนึ่งเดียว นอกนั้นล้วนเป็นคู่ สิ่งนี้ให้ระลึกถึงความสำคัญของการมีปากเดียว

หากมีสติไม่ว่ารูปปากอย่างไร ย่อมไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคครับ