โหงวเฮ้ง – เส้นฮวบเหล็ง

“เส้นฮวบเหล็ง” คือ “รอยพับยิ้ม” หรือ “รอยร่องแก้ม” ที่แยกออกมาจากปีกจมูกทั้งสองข้าง

จะสื่อถึงการมีฐานะทางสังคมดี ช่วยเสริมบารมี และทำให้อายุยืนยาว