โหงวเฮ้งศีรษะ

🔎 การอ่านโหงวเฮ้งต้องวิเคราะห์ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องร่วมกันหลายจุดจึงจะแม่นยำนะครับ หากดูแค่จุดเดียวแล้วทำนายจะมีโอกาสผิดพลาดสูง

สำหรับการพิจารณารูปทรงศีรษะสามารถดูกะโหลกเพิ่มเติมได้

  • กะโหลกศีรษะมีเนื้อหุ้นหนามากจนเกินไป หมายถึง ความอ่อนแอ
  • กะโหลกศีรษะมีเนื้อหุ้มบางจนเกินไป หมายถึง ความยากจน
  • กะโหลกศีรษะด้านหลังนูนปูดโปนเป็นกระดูก หมายถึง โดดเดี่ยว
  • Jo@sinsae.com –