โหงวเฮ้งการแบ่งส่วนบนใบหน้า

โหงวเฮ้งการแบ่งส่วนบนใบหน้า

– หากส่วนใดของใบหน้ามีความยาวเด่นชัดกว่าส่วนอื่น เจ้าตัวจะพบความสำเร็จ มั่นคง มีความสุขเฉพาะช่วงวัยนั้น

– หากส่วนใดของใบหน้าด้อยหรือสั้นกว่าส่วนอื่น เจ้าตัวต้องประสบกับอุปสรรค ความยากลำบาก เผชิญกับปัญหาต่างๆ เฉพาะวัยนั้น

– หากทั้ง 3 ส่วนเสมอกัน หมายถึง ทั้ง 3 ช่วงของชีวิตราบรื่น สามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้ด้วยตนเอง และมีผู้ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์ครับ

วัยเด็ก อายุ 1-7 และ 8-14 ดูที่หูซ้ายและหูขวา วัยเด็กช่วงเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่รอบข้าง เป็นช่วงที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่

ส่วนที่ 1 ปฐมวัย อายุ 15-30 ปี
ถ้าความกว้างยาวเด่นชัด จะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือ ประสบความสำเร็จด้านการศึกษา และหน้าที่การงานตั้งแต่อายุไม่ถึง 30 ปี

ส่วนที่ 2 มัชฌิมวัย อายุ 31-50 ปี
ถ้าความกว้างยาวเด่นชัด จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการเงินมั่นคง

ส่วนที่ 3 ปัจฉิมวัย อายุ 51-70 ปี (หรือมากกว่านั้น)
ถ้าความกว้างยาวเด่นชัด บั้นปลายชีวิตราบรื่น บุตรหลานดูแลอบอุ่น เพียบพร้อมฐานะ อายุยืนยาว