โลกภายนอก โลกภายใน

โลกภายนอก ได้แก่ วัตถุ เช่น ความมั่งคั่ง สุขภาพ ความรัก (เป็นผล)

โลกภายใน ความคิด อารมณ์ จิตใจ ทำงานร่วมกับพลังงานต่างๆ เช่น สมาธิ พลังฮวงจุ้ย (เป็นเหตุ)

การเปลี่ยนแปลงโชคชะตาต้องเริ่มจากภายใน เพราะผลลัพธ์ทุกอย่างอยู่ในโลกของเหตุและผล ☯

ยกตัวอย่าง #ศาสตร์โหงวเฮ้ง จะแสดงประกายสี รูปทรง และขนาดของอวัยวะต่างๆ ตามอุปนิสัยใจคอ และกรรมเก่าที่สั่งสมมา

เช่น คนที่ปีกจมูกเล็กจะไม่รู้จักเก็บออม ส่วนคนปีกจมูกใหญ่จะไม่สุรุ่ยสุร่าย แต่หากมีรูจมูกเล็ก มองรูปหน้าตรงไม่เห็นรูจมูก ก็จะกลายเป็นคนที่ตระหนี่ถี่เหนียว

จึงมีบริษัทใหญ่หลายแห่งในเมืองไทยใช้วิชานี้ ประกอบการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งสำคัญครับ 👨‍💼

  • Jo@sinsae.com –