“โมบาย” กระตุ้นพลังหยาง

🎐 การแขวน “โมบาย” ทำให้เกิดเสียง ความเคลื่อนไหว จะช่วยเพิ่มความสดใส มีชีวิตชีวา…

🚪 นิยมแขวนไว้ตามประตูทางเข้า, ร้านค้า หรือบ้านที่มีคนอยู่อาศัยน้อย

💰 หากติดในตำแหน่งโชคลาภ (วิชาดาวเก้ายุค) จะช่วยกระตุ้นเงินทอง ความสำเร็จ

❌ ห้ามติดไว้ตำแหน่งบารมีและวิบัติ จะเกิดเรื่องวุ่นวายหรือเสียหายครับ

++++++++++++++++++++++++++

แอพแสดงตำแหน่งฮวงจุ้ยของบ้าน
http://sinsae.com/ninestars