โป่ยข่วย

แหล่งกำเนิดพลังทิศทางที่เรียกว่า “โป่ยข่วย” คือ สัญลักษณ์ทั้งแปดที่นำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นผังพลังงาน ✨

สมัยโบราณปราชญ์ชาวจีนเชื่อว่า ก่อนจักรวาลอุบัติขึ้นทุกอย่างมีสภาพว่างเปล่า เรียกว่า “บ่อเก็ก”

แต่แท้จริงแล้วในสภาวะว่างเปล่ามีพลังงานอยู่ เมื่อเปลี่ยนแปลงรวมกันเป็นกลุ่มก้อนจึงเป็นรูปร่างขึ้นมาเรียกว่า “ไท้เก็ก”

☯ สภาวะไท้เก็กมี 2 ประเภทหลักคือ

  1. เอี้ยง ลักษณะเชิงรุก แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ไท่เอี้ยง คือ พลังหยางที่สมบูรณ์
  • เสี้ยวอิม คือ หยางที่มีหยินปนเข้ามาเล็กน้อย
  1. อิม ลักษณะอ่อนโยน แบ่งเป็น 2 ประเภท
  • ไท่อิม คือ พลังหยินที่สมบูรณ์
  • เสี้ยวเอี้ยง คือ หยินปนหยางมาเล็กน้อย

สำหรับผังหลังฟ้าจะใช้บ่อยในฮวงจุ้ยวิชาแปดทิศและดาวเก้ายุคครับ 🌟