โปรแกรมซินแส ระบบ HardLock สำหรับ Windows 10

สมาชิกที่ใช้งานโปรแกรมซินแส ระบบ HardLock สำหรับ Windows 10 หลังจากเสียบตัว Hardware เข้า Port USB แล้ว ระบบ Windows จะดำเนินการ Update Driver ผ่านทาง Internet ให้อัตโนมัติครับ หากอุปกรณ์พร้อมใช้งานจะมีไฟสีเขียวติดอยู่ตลอดเวลา

Driver HardLock ที่ติดตั้งไว้จะชื่อ HID-compliant vendor-defined device ดูได้จาก Control panel >> Device manager

รูปด้านล่างผมทดลอง Disable และ Enable Driver เพื่อให้ดูว่าโปรแกรมดวงจีนสามารถเปิดได้หรือไม่ครับ