โชคลาภนั่งบนไฉ่โข่ว

🔮 วันก่อนผมได้ปรับธาตุในดวงนี้ไป และนึกเสียดายโอกาสอีกหลายดวงที่เข้าเกณฑ์ลักษณะแบบนี้ครับ คือ “โชคลาภนั่งบนไฉ่โข่ว” แต่ขาดความสมบูรณ์

รูปดวงตัวอย่างมีโชคลาภที่แข็งแรงมาก และยังนั่งบนโฉ่โข่ว

💸 แต่คลังทรัพย์ถูกปะทะ จึงเกิดปัญหาโชคลาภรั่วไหล

นอกจากปรับเรื่องกำลังธาตุดิถีให้สมดุลย์แล้ว ยังต้องแก้เรื่องไฉ่โข่วถูกชงด้วย

การปรับดวงดีที่สุดคือ ใช้เจ่าอุ่งเพื่อทำไตรภาคีนักษัตรมะแมในดวง ให้ไปเกาะกลุ่มกับ เถาะ และกุน (ซาฮะธาตุไม้ทำให้ดิถีแข็งแรง)

💰 ดวงนี้ก็จะเข้าลักษณะดวงเศรษฐีที่สมบูรณ์ครับ