“แอ่งรับทรัพย์” กลางฝ่ามือ

🖐 หลุมกลางฝ่ามือเปรียบเสมือนบ่อขุมทรัพย์

ใช้ดูเวลาแบมือ (อย่าห่อมือนะครับ)

หากฝ่ามืออูม อวบอิ่ม ไม่หยาบกร้าน

มีสีชมพูหรือเลือดฝาด…

เป็นมือรับทรัพย์ บ่งบอกถึงความเป็นผู้ดี ร่ำรวย