แลบลิ้นดูก็รู้โรค

👅 ส่องกระจกทุกครั้ง ลองแลบลิ้นดูก็จะรู้ว่ากำลังป่วยเป็นอะไร!

🆎 สำหรับท่านที่บริจาคโลหิตเป็นประจำ หากลิ้นมีลักษณะเรียบผิดปกติ (ลิ้นเลี่ยน) แสดงว่ากำลังเกิดภาวะร่างกายขาดธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 กรดโฟลิกครับ