แรด (犀牛) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของจีน

22 กันยายน วันแรดโลก เอาเรื่องของสัตว์ชนิดนี้มาฝากครับ…

แรด (犀牛) ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์มงคลของจีน

ในตำนานของลัทธิเต๋านั้นเชื่อว่า เฉา เกว๋าะ จิ้ว (曹國舅) หนึ่งในแปดเซียนเคยใช้เข็มขัดหนังแรด เมื่อข้ามวิถีของเจ้ามังกรผู้อาศัยอยู่ในโลกบาดาล