แนวรั้วอยู่ใกล้กับอาคาร

🏚 #แนวรั้วอยู่ใกล้กับอาคาร ประตูบ้านห่างกำแพงเพียงเล็กน้อย ลักษณะนี้จะทำให้ผู้พักอาศัยจะขาดความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

การแก้ไขทำได้ยาก ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงบ้านลักษณะนี้ตั้งแต่ตอนเลือกซื้อครับ

  • Jo@sinsae.com –