เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ

🙏 เอาบุญมาฝากทุกท่านครับ

วันนี้ออกเคสที่เชียงใหม่ ก่อนกลับเจ้าภาพพาไปนมัสการศาลหลักเมือง และพระพุทธสิหิงค์

🛐 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 2 แห่งนี้พิงทิศธาตุทอง สำหรับท่านที่มีดิถีเป็นไฟ มาไหว้ขอพรเรื่องโชคลาภ

หรือธาตุสำคัญเป็นทอง 酉 สามารถขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองได้ครับ 📈

  • Jo@sinsae.com –