“เหม่งตึ้ง” คืออะไร?

💰 ส่งตรงความร่ำรวยด้วย “เหม่งตึ้ง” ลานสะสมโชคลาภ…

– เหม่งตึ้งมีความสำคัญในการรองรับพลังงาน (ชี่)

– หน้าบ้านไม่ควรอยู่ติดกับถนน จะก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย! จึงควรมีลานโล่งหน้าอาคารหรือทางเท้า (เหม่งตึ้ง) ระหว่างบ้านกับถนน

– มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “ถ้าเหม่งตึ้งกว้างก็เปรียบได้ดั่งกับสนามม้า จะมีโชคลาภจากฟ้าเบื้องบนมากมาย”