เสี่ยฮ้วงซิ้ง

🙏 คนจีนเรียกเทพยดาผู้รักษาเมืองว่า “#เสี่ยฮ้วงซิ้ง” ถ้าออกเสียงว่า “เซี้ยอึ๊งซิ้ง” จะแปลว่า ยมบาลประจำเมือง (ซิ้ง=เทพ) คำไทยเรียกได้หลายอย่าง เช่น พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง หรือพระทรงเมืองครับ

👼 ในแง่ของการเป็นเทพยดา ชาวจีนโบราณจะไหว้คูที่เป็นแนวป้องกันเมือง เรียกคูกำแพง ว่า “ฮ้วง”

🪵 ต่างจากคนไทยที่มีการตั้ง “#เสาหลักเมือง” แล้วไหว้เสานั้นว่า พระหลักเมืองมาสถิต ณ เสานี้

。。。。。。

🛐 “ศาลหลักเมือง” ที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ภายในมีเสาหลักเมืองทำจากไม้ชัยพฤกษ์ (ปัจจุบันมองไม่เห็นเนื้อไม้เพราะถูกทองคำเปลวปิดทับ)

เสาหลักเมืองกรุงเทพฯ มี 2 ต้น เสาเดิมเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ เป็นต้นสูง ส่วนอีกเสาตั้งเมื่อสมัยรัชกาลที่ ๔

🐍 ขณะประกอบพิธีตั้งเสาหลักเมืองต้นแรก เกิดเหตุการณ์มีงู 4 ตัวได้เลื้อยลงไปในหลุมของเสา ท่ามกลางสายตาของผู้ที่เข้าร่วมพิธี แต่หยุดการเคลื่อนเสาไม่ทัน

งูทั้งหมดถูกฝังไปพร้อมกับเสาหลักเมือง ซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ “อวมงคลนิมิต” 📉

แต่ดวงเมืองก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อมีการตั้งเสาหลักเมืองต้นใหม่ภายหลัง (สมัย ร.๔) 📈

🔮 ครั้งตั้งศาลมีการผูกดวงเมือง โหรเสนอดวงเมืองสองแบบ

แบบที่ 1⃣ ประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรือง ประชาชนรักใคร่สามัคคีกันดี แต่จะต้องตกไปอยู่ภายใต้การปกครองของต่างชาติระยะหนึ่งในอนาคต

แบบที่ 2⃣ ประเทศไทยจะเป็นเอกราช ไม่เป็นเมืองขึ้นของใคร แต่ประชาชนจะไม่ใคร่มีความสามัคคีกันเท่าใดนัก ประเทศชาติสามารถพัฒนาได้ตามอัตภาพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (ร.๑) ทรงเลือกดวงเมืองแบบที่สอง เพราะทรงเห็นว่าแม้จะเจริญรุ่งเรือง แต่ต้องตกเป็นทาสของต่างชาติก็ไม่มีประโยชน์อันใด 📊

🙇 มีความเชื่อว่า การไหว้ศาลหลักเมืองจะช่วยต่อดวงชะตา สะเดาะเคราะห์ เป็นหลักชัยแก่ชีวิต เหมาะสำหรับการเริ่มต้น เช่น การเรียน ธุรกิจ หรือแม้แต่การเริ่มชีวิตคู่ครับ

  • Jo@sinsae.com –