“เสาไฟฟ้า… อีกแล้ว!”

“เสาไฟฟ้า… อีกแล้ว!”

เสาไฟฟ้าแรงสูงนอกจากทำให้ชี่และสนามแม่เหล็กปั่นป่วน ก่อปัญหาด้านสุขภาพแล้ว…

ประจุไฟฟ้ายังทำให้เกิดฝุ่นภายในบ้านอีกด้วยครับ