“เสาไฟฟ้าเจ้ากรรม!”

“เสาไฟฟ้าเจ้ากรรม!”

เสาไฟขนาดเล็ก ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัย…

แต่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาดใหญ่ จะส่งผลต่อกระแสชี่ที่ไหลเวียน

นอกจากนี้ยังแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปทั่ว แถมยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และอัคคีภัยด้วยครับ