“เลือกคู่แบบไหน… เลือกใจแบบนั้น”

“เลือกคู่แบบไหน… เลือกใจแบบนั้น”

ผู้หญิงแต่งงานกับผู้ชาย ด้วยความหวังว่า
เขาจะเปลี่ยน… แต่เขาก็ไม่เปลี่ยน

ผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิง ด้วยความหวังว่า
เธอจะไม่เปลี่ยน… แต่เธอก็เปลี่ยน