เทียงเสี่ยยิก

🌈 #เทียงเสี่ยยิก พ. 27 ต.ค. 64 เป็นฤกษ์ทั้งวัน ทำได้ทุกปีเกิด ใช้สำหรับขอขมาลาโทษครับ

🧘‍♀ #ฤกษ์อธิษฐานผ่านพ้นอุปสรรค

ช่วงเวลา 09.30-10.30 น.

  • ดีกับเรื่องความสัมพันธ์
  • ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NW (หลังพิง SE)
  • บุคคลวังชะตาทิศ SE จะได้ผลดีเป็นพิเศษ

ช่วงเวลา 11.30-12.30 น.

  • ปรับสมดุลจิตวิญญาณ
  • ทำสมาธิหันหน้าไปทางทิศ NW (หลังพิง SE)
  • บุคคลวังชะตาทิศ SE จะได้ผลดีเป็นพิเศษ

ช่วงเวลา 17.30-18.30 น.

  • ทำสมาธิอธิษฐานหันหน้าไปทางทิศ NE
  • บุคคลวังชะตาทิศ SW จะได้ผลดีเป็นพิเศษ

。。。。。。

🙏 #บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

“กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง
อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม.”

📿 #คาถาขอขมาเทวดาประจำตัว

“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา พรหมะเทวา อินทะเทวา วิรุฬยะเทวะตา อังคะเทวา อาคันตุกะเทวะตา รุกขะเทวาพาลี ชัยยะมังคะลา อาจาริยัง อาจาริยะเทวา มุณีสิทธิ มาตาปิตุโร อะโรคะเยนะ สุขเขนะจะ ขะมามิหัง”

🛐 วิธีทำพิธีไหว้ขอขมาในฤกษ์เทียงเสี่ย
https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱

  • Jo@sinsae.com –