เทียงเสี่ยยิก

ใน #วิชาดวงจีน ผู้ที่เกิดในเกณฑ์เทียงเสี่ย จะได้รับการอภัยจากฟ้า สวรรค์ยินดี มีลางสังหรณ์ และเทพคุ้มครองครับ 👼

🌈 #เทียงเสี่ยยิก (天赦) “อ. 15 มิ.ย. 64 ฤกษ์ทั้งวัน ทำได้ทุกปีเกิด” สำหรับขอขมาลาโทษเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ หรือ เลือกเวลาทำสมาธิ อธิษฐาน บรรจุพลังงานเข้าตัว 🧘‍♀

🙏 #พิธีขอขมา https://sinsae.com/forgiveness-day 🖱

。。。。。。

🗓 ยามมงคล (ระบบฉีเหมิน-คี่มึ้ง) ใช้กระทำการหรือตั้งสมาธิ (บุคคลที่พลังตรงวังชะตาจะทำพิธีได้แรงกว่า)

ผู้ที่เกิดวังชะตาทิศเหนือ [N]

  • เวลา 07.30-08.30 น. / 19.30-20.30 น. ใช้เริ่มต้นใหม่ เปลี่ยนแปลงชีวิต 📈
  • เวลา 13.30-14.30 น. เหมาะทำสมาธิ อธิษฐาน ให้ประสบความสำเร็จ (ตั้งจิตหันหน้าไปทางทิศใต้) 🏆

ผู้ที่เกิดวังชะตาทิศตะวันตกเฉียงใต้ [SW]

  • เวลา 15.30-16.30 น. ฤกษ์มังกรคืนอำนาจ ใช้เจรจาแก้ไขปัญหา กลับมาคืนดี 🤝

ผู้ที่เกิดวังชะตาทิศใต้ [S]

  • เวลา 17.30-18.30 น. เจรจาราบรื่น ประสบความสำเร็จ หรือทำสมาธิ อธิษฐาน ขจัดความโชคร้าย (ตั้งจิตหันหน้าไปทางทิศเหนือ) ✨

🔮 #แอพผูกดวงสำหรับดูวังชะตา (แสดงอยู่ใต้รูปดวงจีน)
https://sinsae.com/destiny 🖱

。。。。。。

เคล็ดสมาธิ คือ อย่าตั้งใจมากเกินไป ให้เริ่มต้นจับลมด้วยการหายใจออกก่อน แล้วจึงหายใจเข้าก็จะสบาย เมื่อสบายจึงเกิดสมาธิได้ง่ายครับ

🎧 เสียงสติสำหรับฝึกสมาธิ (Binaural Beats)
http://sinsae.com/support/SoundConsciousness.mp3 🖱

  • Jo@sinsae.com –