เทศกาลไหว้บะจ่าง

🛐 เวลาที่ผมแนะนำไหว้เป็นยามที่มีพลังส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลังพิง “ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือ “ทิศตะวันตก”

📿 หากต้องการอธิษฐานเน้นเฉพาะเจาะจง หลังไหว้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ให้นั่งสมาธิหันหน้าไปทาง “ทิศตะวันตกเฉียงใต้” หรือ “ทิศตะวันออก” แล้วตั้งจิตขอพรได้เช่นกันครับ 🧘‍♀🧘‍♂

💡 บทความเพิ่มเติมเรื่องเทศกาลไหว้บะจ่าง
https://sinsae.com/dragon-boat-festival 🖱
https://sinsae.com/ct_zongzi 🖱