เทศกาลไหว้บะจ่าง

มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับขนมบะจ่างเมื่อไหว้เสร็จแล้ว คนจีนจะนำไปชุบน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลทรายขาว เพื่อนำมารับประทาน ถือว่าจะทำให้เกิดสิ่งมงคลต่างๆ ครับ

  • Jo@sinsae.com –