วันจันทร์ 20 มีนาคม 2560 เทศกาลชุนฮุน เริ่มต้นไหว้บรรพบุรุษ

⚰ วันจันทร์ 20 มีนาคม 2560 เทศกาลชุนฮุน เริ่มต้นไหว้บรรพบุรุษ ผมขอนำขั้นตอนปฏิบัติตามหลักวิชามาฝากครับ

หากไหว้เป็นครั้งแรก หรือปีที่ผ่านมาไม่ได้ไหว้ ใช้ฤกษ์วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม เวลา 07.30-08.30 น.

ประเพณีที่ปฏิบัติ

– การทำความสะอาดสุสาน

ปีนี้สุสานที่พิงทางทิศตะวันออก ห้ามถอนหญ้าเนื่องจากติดอสูร (ซาสั่วะ) และดาวโหงวอึ้งอยู่ทางทิศใต้

– เจ้าที่

เรียงลำดับของไหว้จากป้าย ถ้าไม่มีให้ไหว้กลางแจ้ง
1. เทียน 1 คู่ + ธูป 5 ดอก (ปักลงบนฟักได้)
2. น้ำชา 5 ถ้วย
3. เหล้าขาว 5 ถ้วย
4. ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนมอี๋ ซาลาเปาเจ ผลไม้
5. กระดาษเงิน กระดาษทอง

– บรรพบุรุษ

เรียงลำดับของไหว้จากหน้าป้าย (จะต่างจากเจ้าที่)
1. น้ำชา 3 ถ้วย
2. เหล้าขาว 3 ถ้วย
3. ของไหว้ต่างๆ เช่น ขนมอี๋ ผลไม้
4. กระดาษเงินกระดาษทอง
5. เทียน 1 คู่ และกระถางธูป (ใช้ฟักแทนได้)
จำนวนธูปตามจำนวนบรรพบุรุษ