เทพประตู หรือ หมึ่งซิ้ง

ชาวจีนนิยมไหว้หมึ่งซิ้งเพื่อเป็นสิริมงคล ปกป้องศัตรู และป้องกันผีร้าย ไม่ให้มาแผ้วพานบ้านเรือน

ตามศาลเจ้า โรงเจ ยังอาจมีภาพวาดของท่านขุนพลทั้งสองอยู่

แต่บ้านอยู่อาศัยจะใช้เป็นกระถางเล็กๆ คล้ายรูปน้ำเต้าหรือรูปสามเหลี่ยม แขวนไว้ที่หน้าบ้านสองข้างประตู เพื่อไหว้ในวาระต่างๆ

ตามคัมภีร์โบราณระบุว่า เทพเฉินถูและยี่เหล่ย เฝ้าด่านภูตผี หากเทพทั้งสองพบว่ามีผีร้ายหนีออกมา ก็จะใช้เชือกมัดผีตนนั้นไว้ แล้วส่งไปเป็นอาหารเสือ

เทพประตูทั้งคู่จึงได้รับความเคารพนับถือมานาน ประตูบ้านในชนบทจึงมีรูปวาดท่านอยู่ที่ประตูใหญ่ พอภูตผีมองเห็นจะได้ไม่กล้าเข้าบ้านครับ 👻