เทพคุ้มครองดวงชะตา

🛐 #เทพคุ้มครองดวงชะตา ปีขาล 65 คำนวณจากเคล็ดวิชาโบราณ “จับยี่ไท้ส่วย” สามารถไหว้สะเดาะห์เคราะห์ หรือ ส่งเสริมดวง ได้ตลอดทั้งปีครับ

ℹ วิธีหาเทพคุ้มครอง

1⃣ ดูจากปีเกิด (ใช้ในกรณีไม่ทราบเวลาเกิด)

2⃣ คำนวณจากวันเดือนปีเวลาเกิด จะได้ชื่อเทพยดาเฉพาะดวงท่าน

🔮 https://sinsae.com/horo 🖱

∙ Jo@sinsae.com ∙