เต่าซ้อนเต่า

🐢 ภาพมุมสูง ชัยภูมิวิเศษ “#เต่าซ้อนเต่า” ต้องหันทางทิศเหนือเท่านั้น และด้านหน้ามีองค์ประกอบเนินเขาทั้ง 8 ครบถ้วน จะความหมายถึง “#ฮ่องเต้” มีอำนาจ บารมี สติปัญญา คุณธรรม ทรัพย์สมบัติ บริวาร บู๊ และบุ๋นครับ 👑

(เนินด้านหน้า : โต๊ะ ตราประทับ พู่กัน แป้นหมึก กลอง ธง ดาบ ง้าว)

  • Jo@sinsae.com –