เตียงดีดีอยู่ที่ไหน

ใต้เตียงที่ปิดทึบลมผ่านไม่ได้ จะมีฝุ่นสะสม

และพลังอิมที่มาก จะทำให้เลือดลมไม่ไหวเวียน

อาจทำให้ผู้สูงอายุปวดหลัง…


การวางเตียงไว้ชิดผนังจะดีที่สุด

แต่ช่องว่างระหว่างเดียงกับผนังมักมีฝุ่น

จึงควรเหลือที่ไว้เล็กน้อย และหมั่นทำความสะอาดครับ


หมายเหตุ การขยับเตียงต้องดูฤกษ์ประกอบทุกครั้ง 🗓

🛌 เตียงดีดีอยู่ที่ไหน
http://bit.ly/2N9g307 🖱

  • Jo@sinsae.com –