เจ้าพ่อเห้งเจีย

🐵 บูชา #เจ้าพ่อเห้งเจีย (行者) เพื่อให้มีอิทธิฤทธิ์ขจัดอุปสรรค ช่วยให้ราบรื่น ปลอดภัย “ธาตุประจำองค์เป็น #ทอง”

🙏 การไหว้เพื่อเสริมดวงชะตา

ดิถี #ธาตุไฟ ไหว้ส่งเสริมโชคลาภ 💰
ดิถี #ธาตุดิน ไหว้เพื่อให้เกิดความรอบคอบ สติปัญญา 💡
ดิถี #ธาตุทอง ไหว้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น แข็งแกร่ง 🙇
ดิถี #ธาตุน้ำ ไหว้ส่งเสริมบารมี ได้รับการอุปถัมภ์ 🤝
ดิถี #ธาตุไม้ ไหว้เสริมตำแหน่งการงาน เกียรติยศ 🥇

🙇‍♂️ วิธีบูชาฉีเทียนต้าเซิ้น

  • ไหว้ด้วยอาหารเจ และผลไม้
  • บูชาซุนเห้งเจียแล้ว ไม่ควรวางรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง จะถูกจำกัดอิทธิฤทธิ์
  • หากมีเจ้าแม่กวนอิม ให้วางหงอคงไว้ด้านข้าง
  • ซึงหงอคง หงไห่เอ๋อ นาจา และภูตกระบือ เข้ากันไม่ได้ จึงควรหลีกเลี่ยงไว้ร่วมกันครับ
  • Jo@sinsae.com –