เคสตัวอย่าง

🛐 วันนี้เดินทางไปวางตำแหน่งศาลพระภูมิของหมู่บ้าน 2 แห่ง ได้องศามงคลในยุค 9 มาทำเป็นเคสตัวอย่างครับ

📌 ตัวอย่างแปลงที่ 1 หันหน้าทาง #ทิศตะวันออก ( หลังพิงตะวันตก 270 องศา )

📌 ตัวอย่างแปลงที่ 2 ย้ายจากหันหน้าทางทิศตะวันตกไป #ทิศเหนือ ( หลังพิงใต้ 180 องศา )

📌 ควรตั้งศาลหันไปทางด้านหน้าของสถานที่ เพื่อต้อนรับและดูแล

📌 ตำแหน่งวางศาลต้องไม่อยู่ใต้ต้นไม้ ชายคา หรือ สายไฟ

📌 ไม่ให้เงาบ้านทับศาล ดูเฉพาะตอนเที่ยงวัน ( ทุกฤดู )

📌 กรณีมีศาลพระภูมิและตายาย ต้องไม่ตั้งบังกันเอง

🏘 เคสหมู่บ้านจัดสรร คนรุ่นใหม่หากไม่นิยมตั้งศาลพระภูมิในบ้าน สามารถใช้ศาลของหมู่บ้านแทนได้ หากองศาดีจะมีพลังช่วยดึงโชคลาภ และคนในหมู่บ้านขอพรจะได้ผลเร็วทันตาครับ

∙ Jo@sinsae.com ∙