เคล็ดลับ! รับฤกษ์ดี

🛐 เช้านี้ไปประกอบพิธีตั้งย้ายเจ้าที่ในร้านค้าเวลาตีห้าครึ่ง

จริงๆ เดือนนี้มีฤกษ์ดีให้เลือกใช้ได้หลายวันครับ

💡 แต่เคล็ดลับ! อย่างหนึ่งที่ใช้ยามนี้ เพราะตั้งใจให้เจ้าภาพรับความเฮง ความเป็นสิริมงคลก่อนคนอื่น ✨

(ฤกษ์เช้ารับโชคลาภก่อน ฤกษ์ค่ำรอรับลาภผลวันถัดไป)