เคล็ดลับในวิชาจับยี่เฉี่ยงแซ

💡 เคล็ดลับในวิชา #จับยี่เฉี่ยงแซ จะมีหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบ เรียกว่า #เอียหยิ่ม

หากดิถีเป็น “พลังหยาง” + ตัวตีอ้วง และ ดิถีเป็น “พลังหยิน” + ตัวกวงตั่ว จะต้องทำนายเรื่องความเดือดร้อน ขมขื่นเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับ

วัฏจักร 12 ภพใช้จะดูว่าปฏิกริยาธาตุกับดิถี ว่าเป็นราศีที่ส่งผลกับดวงอย่างไร และเฉียงแซมีสภาพเป็นอย่างไร

ผมได้เพิ่มระบบนี้ใน #แอพดวงจีนรุ่นพื้นฐาน ให้ทุกท่านไว้ใช้ประกอบการทำนาย 🔮

สำหรับรุ่นโปรปรับปรุงให้แสดงผลในรูปดวงทันที ในส่วนคำทำนายจะมีอธิบายอยู่ด้านล่างของรูปดวงเหมือนเดิมครับ

  • ความหมาย –

เฉี่ยงแซ เจริญเติบโต

มกยก ชำระล้าง เสน่ห์

กวงตั่ว ศึกษา

ลิ่มกัว ตำแหน่ง บารมี

ตีอ้วง อำนาจ รุ่งเรืองสูงสุด

ซวย เสื่อมถอย

แป่ ป่วย

ซี้ หมดสภาพ

หมอ ฝัง / ขุมคลังสมบัติ

เจาะ สูญสิ้น ว่างเปล่า

ทอ ครรภ์ ยังไม่สมบูรณ์

เอี้ยง อุ้มชู รอ เริ่มก่อตั้ง

  • Jo@sinsae.com –