เคล็ดลับวิชา

💡 วันนี้เอาเคล็ดวิชามาแชร์นะครับ เป็นวิธีการใช้ “รหัสปีเกิด” ทำนายร่วมกับ “ดาวเหิน” ซึ่งบ้านแต่ละหลังจะส่งเสริมคนที่อยู่อาศัยไม่เท่ากัน

🌟 หลักการคือ ให้นำธาตุรหัสปีเกิดบุคคลเป็นตัวตั้ง แล้วนำใช้ดาวบารมีและโชคลาภมาทำปฏิกิริยา

ธาตุก่อเกิด + คู่ธาตุ : ดี ส่งเสริม สนับสนุน
ปีเกิดถูกพิฆาต : จะเสียเรื่องสุขภาพ
ไปเกิดพิฆาต : เหนื่อยแต่ได้ผลประโยชน์

🔮 แอพดวงจีน (ใช้ดูรหัสปีเกิดบุคคล)
http://sinsae.com/destiny 🖱

🛰 แอพองศาดาวเทียม (ดูทิศหลังบ้านหรือประธาน)
http://sinsae.net/geocompass9stars 🖱

  • Jo@sinsae.com –